Uw partner voor de berging van vervuilde bodem en baggerspecie.

 

De site van Sterhoek, goed voor een oppervlakte van 531.638 m2, is gelegen te Zwijndrecht en Kruibeke.
De capaciteit van de al ontgonnen kleigroeve bedraagt 5.800.000 m³.  Door de verdere afgraving van de ontginningsgronden in portefeuille, bedraagt de toekomstige capaciteit 10.000.000 m³.  

De bergingssite van Sterhoek beschikt over belangrijke troeven:
  • ondergrondse berging
  • groot beschikbaar volume
  • ligging aan de Schelde, aanvoermogelijkheid via het water (minimale CO²-belasting)
  • geologische eigenschappen: ondoorlaatbare natuurlijke kleilaag (bescherming van het grondwater)
  • aansluitende terreinen beschikbaar voor de lagunering of droging van baggerspecie
Sterhoek streeft ernaar om, naast de verhuring van haar capaciteit, een volledige logistieke oplossing aan te bieden aan haar klanten.  Daarom werd ook geïnvesteerd in een transportband, die een rechtstreekse verbinding vormt tussen de loskade aan de Schelde en de kleigroeve. Tevens beschikt Sterhoek over kranen, wielladers, dumpers en bulldozers voor het beheer van de groeve.

Sterhoek NV - Kruibeeksesteenweg 162 - 2070 Zwijndrecht / Burcht - BTW BE0461532136

Tel: +32 3 250 15 15 - Fax: +32 3 250 15 00 - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - www.sterhoek.be